HOMOCYSTEÍN - poradenstvo

 

Keď som objavila tému homocysteín a videá s MUDr.Erbenom, veľmi ma to oslovilo a nadchlo, pretože mi nové poznatky dali odpovede na otázky, na ktoré som hľadala odpovede celé roky. Všetky témy ako výživa, cholesterol, zápaly v tele, autoimunita, tzv.civilizačné ochorenia. Všetko to z nového uhla pohľadu zrazu zapadá do seba ako obraz z puzzle. Ak sa človek začne zaujímať o svoje zdravie, tak je dobré si dať zistiť hladiny homocysteínu v krvi – čo je jeden z významných rizikových faktorov tzv.civilizačných ochorení. Jeho výška vám povie, ako sa bude vyvíjať váš zdravotný stav po fyzickej aj mentálnej stránke. Je to určite lepší ukazovateľ zdravia ako váha, krvný tlak a hladina cholesterolu v krvi.  Zistíte, ako na tom ste. Úpravou hladiny homocysteínu do normálu si znížite riziko vzniku onkologických, kardiovaskulárnych, autoimunitných a degeneratívnych ochorení. Zvýšite si možnosť predĺženia života o 10 a viac rokov v dobrej fyzickej a mentálnej kondícii. Som vďačná, že sa môžem zapojiť do projektu Vitamíny s príbehom. Viem, že touto cestou môžem pomôcť ku zdraviu mnohým ľuďom, ktorí to chcú a potrebujú.

https://vitaminyspribehem.cz/sk/kusnirakova/