Zásady ochrany osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Ak ste mojim odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich spracovanie, za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Údaje sa týkajú vášho mena, telefónneho čísla príp.mailovej adresy.

Kto je správca?

Moje meno je Mária Hreňová, IČO 52799841. Prevádzkujem webovú stránku www.naturalspa.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, to znamená, že určujem, ako budú osobné informácie spracovávané, za akým účelom a na ako dlho.

Kontaktné údaje

Moja kontaktná adresa je hrenova.naturalspa@gmail.com

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda:

-        Budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či prideleného súhlasu,

-        Plním si informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

-        Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z dôvodov:

·        - poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy

·        - vedenie účtovníctva
Ak ste zákazník, tak Vaše údaje nevyhnutne potrebujem ( fakturačné údaje), aby som splnila zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

·        -marketing - zasielanie newsletterov

          Vaše osobné údaje (e-mail a meno)

Vaše osobné údaje si ponechám po dobu premlčacej lehoty stanovenej zákonom, alebo by sa v konkrétnych prípadoch nestalo inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Posunutie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operací využívam služby spracovateľov na to určených, ako sú: 

Facebook

·        Google

·        Účtovníčka

Ak sa v budúcnosti rozhodnem využiť iné aplikácie a spracovateľov, budem na spravovateľov klásť rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V souvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Ak budete chcieť niektoré z práv využiť, kontaktujte ma prosím na e-mail:hrenova.naturalspa@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a doložím Vám v lehote 30 dní, aké osobné údaje spracovávam a prečo.

Taktiež máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Pokiaľ sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, alebo nechcete všetky Vaše údaje zmazať, máte právo na obmedenie spracovania.

Obmezit můžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania.

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli Vaše osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, vyhradzujem si lehotu 30 dní.

Právo na vymazanie. Vaším ďalším právom je právo na vymazanie. V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania Vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonem, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem Vám veľmi vďačná, ak o svojom podozrení budete informovať naprv mňa, aby som mohla zjednať nápravu.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom eště nie ste, posielám Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás obezpečiť, že som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.


Pokračovať